Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn trống!

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yody Phương Anh  (Sau đây gọi tắt là “Yody Phương Anh”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng thông qua website “yodywhite.com” của  chúng tôi

– Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ tuyệt đối. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả các quyền truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, công ty Yody Phương Anh sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

– Quyền lợi của mỗi khách hàng được quyền khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của cá nhân bản thân khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi được cung cấp sau đây:

– Công ty Yody Phương Anh đưa ra các quyền lợi và cam kết dưới đây phù hợp với các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên website này.

– Công ty Yody Phương Anh đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1.MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Công ty Yody Phương Anh cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website yodywhite.com cho một bên thứ ba nào khác.

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

– Khi quý khách đặt hàng trực tuyến, thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và Tên – Địa chỉ – Địa chỉ Email – Số điện thoại.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

Giao hàng quý khách đã đặt tại …..

Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với hành vi truy cập trang website (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Địa chỉ: 628 Nguyễn Văn Qúa, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người dùng có thể  liên hệ qua email yodywhite.com hoặc trực tiếp yêu cầu ban quản trị website điều chỉnh, xóa dữ liệu cá nhân của mình qua số ĐT:

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tại công ty Yody Phương Anh mọi thông tin của khách hàng là truy cập cực kì bảo mật, quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kì một đơn vị nào khác ngoại trừ những hệ thống bên phía công ty chúng tôi có liên quan đến việc giao hàng mà quý khách mua tại website. Một số trường hợp đặt biệt, Công ty Yody Phương Anh có thể phải yêu cầu tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Công  ty Yody Phương Anh chúng tôi xin cam kết tuân thủ Bảo vệ quyền lợi và thông tin của khách hàng tuyệt mật, không bao giờ có trường hợp lộ thông tin của khách hàng cho bên phía thứ 3.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị tiết lộ bởi Công ty Yody Phương Anh chúng tôi thì hãy liên hệ ngày website yodywhite.com để được giải quyết.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website yodywhite.com bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.